Forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold

 

Tilpasses den enkelte kunde basert på behovs- og kritikalitetsvurdering.

Alt fra enklere servicer (Normalservice) til detaljerte FV-program i databasert vedlikeholdssystem (Hovedservice).

Dokumentering i vedlikeholdsdatabase og vurdering av driftsforhold. Utstyret opprettes med unikt nummer og all historikk loggføres. Forfall trigges av kalender og/eller timetellere.

 

Les mer om Forebyggende vedlikehold her