Økt produktivitet

OEE-måling (Overall Equipment Effectiveness)

 

Måling av tilgjengelighet, ytelse og kvalitet for enkeltmaskiner, produksjonsceller eller komplette produksjonsenheter.

Utarbeider måleskjemaer for registrering, opplæring av produksjonsledelse og operatører i logging av data, analysering av data, dokumentering av avvik, forslag til forbedringstiltak.

OEE er et meget godt redskap for å kunne forbedre produksjonsprosessene og få økt effektivitet.

Økt effektivitet = bedre inntjening.

Vi fokuserer på de 6 store og vanligste tapene:

  • Utstyrsfeil og havari
  • Omstilling/innspenning
  • Redusert hastighet
  • Småstopp/tomgang
  • Kassasjon
  • Korreksjon

Les mer om økt produktivitet her

 

Kontakt oss i dag!