Firmainformasjon

Sentralbord

Kongsberg Terotech as
Telefon: 98 26 33 00
Faks: 32 28 80 10
Kirkegårdsveien 45
Boks 1030, 3601 Kongsberg
Foretaksnummer: 943 387 532

Ledelse

  Daglig Leder

Administrasjon & Kvalitet 

Aud Krotseng

 

 

Avd. Leder

Teknisk

Lars Ingebrigtsen

    

 

 

Teknisk Sjef

 

Olav Øverby

 

 

 

 Avd. Leder

Service GKN

Runar Midtgard

    

       Avd. Leder 

     Service Eksternt-

         Pål Øia

  Avd. Leder

   Service KDA 

Joar Næss

 

 

 

  Avd. Leder

Økonomi & Logistikk

Joakim Helmeriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksjonærer

Eierandeler:

GKN Aerospace Norway (GAN) AS    50%

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) AS    50%