5S

5S - arbeidsplassen i sentrum

 

 Omfang:

  • Teorikurs og praktisk gjennomgang med sortering, systematisering og renhold.
  • Sette egen målsetting og nå-tilstand for arbeidsplassen som operatørene kan sertifiseres utfra.
  • Utarbeide handlingsplan for forbedring av arbeidsplass og dele bedriften inn i ansvars-soner.
  • Både operatører og ledelse engasjeres. Ledelsen er spesielt viktig for standardisering og støtte.
  • Varigheten er normalt 1-2 dager ved innføring, og 1 dag ved oppfølging ca. én måned etter oppstart.

 

Resultater:

  • Reduksjon av omstilling og oppspenning.
  • Tydelig holdningsendring ift. forbedring av arbeidsplassen for en mer effektiv produksjon.
  • Stor visuell forbedring av produksjonslokalene.
  • Klare ansvarssoner og tilrettelegging for at målsetting skal nås og opprettholdes.
  • Kvalitetsforbedring. Mindre avvik pga. feil bruk av verktøy, forveksling av godkjente/ ikke-godkjente deler etc.

 

 

Kontakt oss i dag!