Prosessanalyse

Prosessanalyse - fokus på gjennomløpstider

 

 

Omfang:

  • Teorikurs og sette opp prosessflyten for et utvalg produkter på en layout-skisse.
  • Prosesskartlegging for å finne ut virkelig prosessflyt og tiden det tar.
  • Analysering av resultater.
  • Brainstorming for å finne løsninger, for deretter å sette opp handlingsplan.

 

Resultater:

  • Finne flaskehalsene i produksjon basert på fakta-opplysninger.
  • Handlingsplan for å redusere gjennomløpstidene.
  • Bedre forståelse av den virkelige produksjonsflyten i bedriften.

Kontakt oss i dag!