Økt produktivitet

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Økende internasjonal konkurranse er en sterkt drivkraft for å forbedre produktivitet , kvalitet og leveringssikkerhet.

For å møte denne utfordringen må produksjonsenhetene sette større fokus på driftssikkerhet og systematisk forbedring av utstyrets totale effektivitet.

 

Totalproduktivitet er definert som et måltall (OEE) og beskrevet som produktet av tilgjengelighet, utstyrsutnyttelse og kvalitet.

For å nå dette målet, er det ingen vei utenom et systematisk forebyggende vedlikehold.

Erfaringer fra målinger viser at vedlikholdskostnadene reduseres, mens produktiviteten øker.

 

Kongsberg Terotech har nødvendig tverfaglig kompetanse og erfaring til å levere tjenester i begge områder, både driftssikkerhet samt kartlegging og forbedring av produktivitet.

Vår egen forbedringsprosess drives av våre kunders krav og forventinger til stadig bedre og kostnadseffektive leveranser.

 

Gjennom et totalansvar for vedlikeholdet hos GKN Aerospace Norway, har vi en “world class” kunde som stiller meget store krav til kvalitet, kompetanse og kostnadseffektivitet.

 

“Gjennom krevende oppdrag og kunder, er forutsetningene tilstede for å bli litt bedre dag for dag”.

 

 

Kontakt oss i dag!